Privacy Policy Easy Reservation Nederland, Benelux, Europe

 

Wij realiseren wij ons dat Privacy heel belangrijk is. Niet alleen voor onze klanten maar ook voor de hele samenleving!
Wij nemen uw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens bij ons toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk met ons contact op.

De persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via een contact formulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Enkel in geval van een samenwerking en/of opdracht overeenkomst vragen wij meer informatie zodat wij op de juiste wijze onze helpdesk service kunnen verlenen en onze software op een passende wijze voor u kunnen inregelen.

Bewaartermijn
Om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst bewaren wij onze gegevens is standaard 7 jaar, of langer indien er sprake is van een geldige overeenkomst. U bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
– Het correct afhandelen van onze diensten. Bijvoorbeeld onze helpdesk service en/of het voor u gebruiksklaar maken van onze software.
– Het correct factureren.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Keuzes voor opname van uw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt u per e-mail aan ons doorgeven waarop wij binnen 4 weken zullen reageren. Indien er sprake is van een verzoek om verwijdering van gegevens zullen wij proberen om binnen 4 dagen te reageren. Verwijdering is altijd mogelijk tenzij er sprake is van onopgeloste zaken tussen u en ons (bijvoorbeeld openstaande facturen ed).
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Indien u met ons een overeenkomst afsluit voor het gebruik van onze reserveringssoftware ontvangt u met enige regelmaat een nieuwsbrief van ons. Onderaan iedere nieuwsbrief vind u de mogelijkheid om uzelf met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrief. U mist dan natuurlijk wel onze update informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verkrijgen van of over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Op welke cookies ‘trakteren’ wij je, en waarom!?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers van onze website. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt.

1. Technische (ofwel functionele cookies)
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks uw privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder uw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u en gebruiken wij om:

– te onthouden welke informatie u invult op eventuele contact formulieren en om uw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website.

2. Tevens plaatsen wij analytische cookies van Google Analytics. Deze cookies van gebruiken wij om:
– bezoekers statistieken van onze website bij te houden.
– om te kunnen zien hoe u ons hebt gevonden.
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek.
– gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte te kunnen zien.

Google heeft van ons geen toestemming gekregen om verkregen analytische informatie vanaf onze website te gebruiken of in te zetten voor andere bij Google aangesloten diensten.

De instellingen die wij aan Google Analytics hebben meegegeven zijn:
– Uw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden en daarbij hebben wij de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet. Ook hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Social Media Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat u eenvoudig onze social media pagina(s) kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op uw eigen sociale netwerken.

Vanuit onze social media pagina’s worden cookies geplaatst door deze sociale netwerken zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Als u wil weten hoe deze social media kanalen cookies plaatsen zult u zelf hun eigen Privacy Verklaring moeten doorlezen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien hier sprake van is sluiten wij met deze bedrijven een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren wij.

Verder kan in enkele gevallen uw informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden zoals wij deze standaard binnen onze onderneming hanteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies van derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar en vanuit onze website bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die u zelf zult moeten raadplegen.

Klachten
Heeft u toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens op onze Home Pagina. We zullen dan trachten voor een oplossing zorgen.